1395، پالس، RS
1395، پالس، RS

مدارک کامل،در حد صفر،پر شتاب

12 روز قبل
19 بازدید
11,300,000 تومان
1393، پالس، 180
1393، پالس، 180

13 روز قبل
41 بازدید
5,300,000 تومان
1390، آپاچی، 180
1390، آپاچی، 180

لاستیک نو،مزایده ای

14 روز قبل
21 بازدید
2,500,000 تومان
1393، پالس، 180
1393، پالس، 180

موتوری تمیز

14 روز قبل
21 بازدید
5,800,000 تومان
1385، هوندا-موتور، 125
1385، هوندا-موتور، 125

مدارک کامل ،درجه ۱

15 روز قبل
20 بازدید
750,000 تومان
1389، آپاچی، 180
1389، آپاچی، 180

17 روز قبل
20 بازدید
3,400,000 تومان
1390، پالس، 200
1390، پالس، 200

از هر لحاظ سالم،معاوضه هم میکنم ،مزایده ای

18 روز قبل
23 بازدید
1,700,000 تومان
1395، نیکتاز، 200
1395، نیکتاز، 200

18 روز قبل
20 بازدید
3,300,000 تومان
1390، پالس، 200
1390، پالس، 200

مدارک کامل ،مثل ساعت کار می‌کنه

20 روز قبل
20 بازدید
2,800,000 تومان
1395، نیکتاز، 200
1395، نیکتاز، 200

خلافی داره از قیمت کم میکنم

21 روز قبل
23 بازدید
3,800,000 تومان
1395، نیکتاز، 200
1395، نیکتاز، 200

22 روز قبل
24 بازدید
تماس گرفته شود
1390، کویر، 150
1390، کویر، 150

همه چی فابریک ،پلاک ملی،مدارک تکمیل

23 روز قبل
24 بازدید
1,700,000 تومان
1391، پالس، 200
1391، پالس، 200

همه چی سالم و تر و تمیز

23 روز قبل
30 بازدید
تماس گرفته شود
1390، پالس، 180
1390، پالس، 180

همه چی فابریک

25 روز قبل
25 بازدید
تماس گرفته شود
1386، کویر، 150
1386، کویر، 150

چند سال خواب بوده ،مدارک کامل

26 روز قبل
29 بازدید
800,000 تومان
1389، هوندا-موتور، 125
1389، هوندا-موتور، 125

مدارک کامل ،استارتی و عالی

27 روز قبل
29 بازدید
1,150,000 تومان
1391، پالس، 180
1391، پالس، 180

در حد صفر،قیمت مقطوع

27 روز قبل
24 بازدید
3,000,000 تومان
1390، پالس، 200
1390، پالس، 200

تمیز و مدارک کامل

29 روز قبل
34 بازدید
4,500,000 تومان
1389، هوندا-موتور، 125
1389، هوندا-موتور، 125

حدود یک ماه پیش
25 بازدید
2,000,000 تومان
1389، پالس، 180
1389، پالس، 180

لنت و شمع تازه انداختم ،لاستیک نو

حدود یک ماه پیش
27 بازدید
3,600,000 تومان
1393، پالس، 200
1393، پالس، 200

موتور پلمپ،لاستیک 7۰ درصد

حدود یک ماه پیش
32 بازدید
6,800,000 تومان
1395، آپاچی، 160
1395، آپاچی، 160

همه چی عالی بی ایراد

حدود یک ماه پیش
34 بازدید
5,500,000 تومان
1395، هوندا-موتور، 125
1395، هوندا-موتور، 125

خلافی داره که از قیمت کم میکنم

حدود یک ماه پیش
35 بازدید
2,700,000 تومان
1391، پالس، 180
1391، پالس، 180

بی سر و صدا،صحیحو سالم،خلافی صفر

حدود یک ماه پیش
34 بازدید
4,200,000 تومان
1393، نیکتاز، 200
1393، نیکتاز، 200

خلافی نداره،تک استارت ،فنی و برقی سالم

حدود یک ماه پیش
34 بازدید
2,250,000 تومان
1389، آپاچی، 180
1389، آپاچی، 180

کاملا سالم

حدود یک ماه پیش
34 بازدید
2,800,000 تومان
1391، احسان، 150
1391، احسان، 150

سیلندر و رینگ و پیستون و زنجیر و....تازه تعمیر،به شرط

حدود یک ماه پیش
34 بازدید
2,500,000 تومان
1393، پالس، 200
1393، پالس، 200

مدارک کامل ،بی سر و صدا

حدود یک ماه پیش
33 بازدید
4,700,000 تومان
1394، آپاچی، 180
1394، آپاچی، 180

حدود یک ماه پیش
32 بازدید
5,400,000 تومان
1393، احسان، 125
1393، احسان، 125

مدارک تکمیل

حدود یک ماه پیش
34 بازدید
1,700,000 تومان