1368، فرگوسن، 285
1368، فرگوسن، 285

موتور تازه تعمیر ،جلوبندی سالم،لاستیک نو

10 روز قبل
6 بازدید
16,000,000 تومان
1363، فرگوسن، 285
1363، فرگوسن، 285

تازه تعمیر و سرحال

12 روز قبل
22 بازدید
25,000,000 تومان
1378، فرگوسن، 285
1378، فرگوسن، 285

تک استارت ،میخوام تراکتور باغی بگیرم دارم میفروشم

13 روز قبل
24 بازدید
18,000,000 تومان
1369، فرگوسن، 285
1369، فرگوسن، 285

14 روز قبل
19 بازدید
17,000,000 تومان
1368، فرگوسن، 285
1368، فرگوسن، 285

16 روز قبل
24 بازدید
13,000,000 تومان
1395، تراکتور-ITM، 475 2WD
1395، تراکتور-ITM، 475 2WD

17 روز قبل
20 بازدید
54,000,000 تومان
1378، فرگوسن، 285
1378، فرگوسن، 285

18 روز قبل
24 بازدید
19,000,000 تومان
1368، فرگوسن، 285
1368، فرگوسن، 285

کارت گازوییل داره ،تازه تعمیر

18 روز قبل
24 بازدید
17,000,000 تومان
1392، تراکتور-ITM، BL 750 2WD
1392، تراکتور-ITM، BL 750 2WD

20 روز قبل
20 بازدید
تماس گرفته شود
1395، تراکتور-ITM، 475 2WD
1395، تراکتور-ITM، 475 2WD

در حد خشک

21 روز قبل
21 بازدید
تماس گرفته شود
1384، فرگوسن، 285
1384، فرگوسن، 285

بی بخار ،تازه تعمیر

22 روز قبل
25 بازدید
تماس گرفته شود
1396، تراکتور-ITM، 475 2WD
1396، تراکتور-ITM، 475 2WD

23 روز قبل
21 بازدید
54,500,000 تومان
1391، فرگوسن، 285
1391، فرگوسن، 285

موتور و گیربکس پلمپ

23 روز قبل
20 بازدید
32,000,000 تومان
1383، فرگوسن، 285
1383، فرگوسن، 285

موتور و گیربکس سالم ،لاستیک ۸۰ درصد

25 روز قبل
27 بازدید
22,500,000 تومان
1391، فرگوسن، 285
1391، فرگوسن، 285

بسیار و سالم و بی بخار ،جفت

26 روز قبل
34 بازدید
44,000,000 تومان
1390، فرگوسن، 285
1390، فرگوسن، 285

27 روز قبل
27 بازدید
39,000,000 تومان
1380، فرگوسن، 285
1380، فرگوسن، 285

۳سال خواب بوده،5۰درصدلاستیک،بیشترتوانباربوده

27 روز قبل
25 بازدید
20,000,000 تومان
1387، فرگوسن، 285
1387، فرگوسن، 285

بسیار تمیز ،لاستیک 7۰ درصد ،تو شالیزار و گل نرفته

29 روز قبل
28 بازدید
24,000,000 تومان
1383، فرگوسن، 285
1383، فرگوسن، 285

بی بخار ،اماده استارت ،تو گل نرفته

حدود یک ماه پیش
23 بازدید
20,500,000 تومان
1397، تراکتور-ITM، 399
1397، تراکتور-ITM، 399

اتاق دار ،کولر و بخاری و باند کامل

حدود یک ماه پیش
27 بازدید
تماس گرفته شود
1397، تراکتور-ITM، 475 2WD
1397، تراکتور-ITM، 475 2WD

مدارک تکمیل و ازاد،انواع تراکتور ۲۸5 و ۳99 و ۸۰۰و....موجوده

حدود یک ماه پیش
29 بازدید
52,700,000 تومان
1391، فرگوسن، 285
1391، فرگوسن، 285

حدود یک ماه پیش
33 بازدید
32,500,000 تومان
1376، فرگوسن، 285
1376، فرگوسن، 285

گیربکس و دف سالم،لاستیک 9۰ درصد،معاوضه با تراکتور جفت

حدود یک ماه پیش
28 بازدید
17,000,000 تومان
1393، فرگوسن، 285
1393، فرگوسن، 285

کم کار،در حد صفر،لاستیک 7۰ درصد،فابریک

حدود یک ماه پیش
29 بازدید
تماس گرفته شود
1397، تراکتور-ITM، 475 2WD
1397، تراکتور-ITM، 475 2WD

آماده تحویل

حدود یک ماه پیش
29 بازدید
تماس گرفته شود
1372، فرگوسن، 285
1372، فرگوسن، 285

تازه تعمیر ،ظاهری خوب فقط باید شسته بشه

حدود یک ماه پیش
27 بازدید
16,000,000 تومان
1390، فرگوسن، 285
1390، فرگوسن، 285

موتور پلمپ،بی بخار،تمام فابریک ،مدارک تکمیل

حدود یک ماه پیش
26 بازدید
32,500,000 تومان
1395، تراکتور-ITM، BL 750 2WD
1395، تراکتور-ITM، BL 750 2WD

۲ سال گارانتی

حدود یک ماه پیش
33 بازدید
58,000,000 تومان
1364، فرگوسن، 285
1364، فرگوسن، 285

فقط کمی بخار می‌کنه

حدود یک ماه پیش
33 بازدید
12,700,000 تومان
1371، فرگوسن، 285
1371، فرگوسن، 285

موتور جلوبندی سالم،تازه تعمیر

حدود یک ماه پیش
30 بازدید
15,000,000 تومان